ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל


זכרון דברים

האספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937 בקפה זוממר רח' שינקין 11.

נוכחים: 60 משתתפים.

1.החלטות:

האספה מאשרת ברוב דעות את החלטת האספה הקודמת שהתקימה ביום 21.3.1937 בנתניה על יסוד אגודה חדשה.

2. שם האגודה:

נתקבל בפה אחד את השם: ''ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל.

3. נשיא כבוד:

בפה אחד נבחר מר אברהם שפירא בתור נשיא כבוד של האגודה.

האספה בחרה ב-3 חברים:
1. טרטקובסקי יוסף
2. בן-אריה יעקב
3. דרוין אברהם,
שעליהם למסור את ההחלטה למר אברהם שפירא.

4. מרכזה של האגודה:

נתקבל בפה אחד, שמרכזה של האגודה תהיה בתל-אביב.

5. מסי האגודה:

א. מסי האגודה הן: מס כניסה, מס חודשי ומס שאלון
ב. הוחלט שמס כניסה תהיה לירא אחת.
ג. מועמדים משלמים 500 מא''י עם הכנסו לאגודה ו-500 מא''י עם התקבלו בתור חבר לאגודה.
ד. מס חודשי 2% אחוז מהמשכורת.
ה.מס שאלון, 100 מא''י.

6. ועד הפועל:

1. טרטקובסקי יוסף 40 קולות
2. בן-אריה יעקב 40 קולות
3. היניך יעקב 33 קולות
4. רוטשילד אברהם 32 קולות
5. ביאלסקי שלום 30 קולות
6. דרוין אברהם 10 קולות
7. ברשד יעקב 7 קולות
8. חסון משה 6 קולות
9. גרבובסקי פנחס 2 קולות

החברים: 1. טרטקובסקי יוסף 2. בן-אריה יעקב 3. רוטשילד אברהם 4. היניך יעקב 5. ביאלסקי שלום נבחרו לועד הפועל.

7. למועצה:

החברים
1. קלימן דב
2. אושרוב שלמה
3. חסון משה
4. דרוין אברהם
5. נתנזון אלימלך
6. מרגושילסקי שמואל
7. גולדברג יוסף
8. ברשד יעקב
9. גרבובסקי פנחס
10. הופשטטר אפרים <ו>נבחריו למועצה

8. חבר שופטים:

החברים: אברהם שפירא, סוטיצקי יוסף, ומאירי מרדכי נבחרו בתור שופטים

האספה נסגרה בשירת התקוה בשעה 6 אח''הצ. המזכיר:


תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלת הזמנית: החרזת ארגון; חברי ועד הזמני; תקנון; שם האגודה; אספת חברים. 6/2/1/5/ת

זכרון דברים: אספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937

חוזר מספר 37/3: 19.4.1937: לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים. 55/3/1/5/ת

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות. 78/4/1/5/ת

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות;מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

חוזר מספר 37/7: 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים. 167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/8: 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה. 178/8/1/5/ת

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com