ארגון שומרים עברים כללי בארץ ישראל


| התוכן | עמוד הבא


השומר העברי בארץ-ישראל, 1937


הוצאה חד-פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937

התוכן:

האחוד - צו השעה! - אברהם שפירא (פ''ת)
(נשיא הכבוד של ארגון השומרים הכללי בארץ-ישראל)

השומר והשמירה - אברהם דרוין

השומר והחברה - יהודה יעקובי (זכרון יעקב)

מהתלבטויות השומרים ...

השומר והשלטונות - צ. פינברג

אהלי קדר מהירקון עד הכרמל . . .


הכינוס בנתניה


25.10.1937
כ' מר-חשון תרצ''ח
האחראי: א. דרוין י. בן-אריה

המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבותך עמוד1

| התוכן | עמוד הבא