ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל


חוזר מספר 37/2

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלה הזמנית: החרזת ארגון; תקנון; שם האגודה; אספת חברים.
6/6/1/5/ת

1. החרזת ארגן:

באספת השומרים שהתקימה ביום 21.3.37 בקפה גרונשטין בנתניה. הוחלט להחריז על ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל, - שיכיל בתוכו את כל השומרים העברים בארץ.

באספה הנ''ל נבחר ועד זמני של 5 חברים ומזכיר.

חברי ועד הזמני:
1. יעקב בן-אריה
2. דרוין אברהם
3. יוסף טרטקובסקי
4. גרבובסקי פנחס
5. חסון משה
מזכיר: רובינשטין דב

2. תקנון:

נא לעיין ולהעיר את הערותיך להצעת התקנון.

3. שם האגודה:

בזה הננו רושמים לפניך את השם שהוצעו לקרא את האגודה.

ארגון השומרים העברים כללי בארץ-ישראל.
נא להביע את חות דעתך לשם האגודה.

4. אספת חברים:

ביום ג' 6.4.1937 בשעה 9 בבוקר תתקים בתל-אביב בקפה זוממר רח' שינקין 11,אספת חברים.

כל שומר הרוצה בארגון כללי מתבקש לבא לאספה זו.

סדר היום:

1. דין וחשבון ע''י ועד הזמני.
2. תקנון.
3. עבודה להבא.
4. בחירת ועד פועל.
שונות

בב''ח
ההנהלה הזמנית

התקבל 30.3.1937


תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלת הזמנית: החרזת ארגון; חברי ועד הזמני; תקנון; שם האגודה; אספת חברים. 6/2/1/5/ת

זכרון דברים: אספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937

חוזר מספר 37/3: 19.4.1937: לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים. 55/3/1/5/ת

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות. 78/4/1/5/ת

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות;מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

חוזר מספר 37/7: 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים. 167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/8: 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה. 178/8/1/5/ת

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com