עם עובד: מן המוקד

עם-עובד: מן המוקד

POST D
תחנה ד':
ממה שראו עיני פקח
מאת ג'ון סטראצ'י

Post D: Some Experiences
of an Air-Raid Warden, by
John Strachey


שנים-עשר פליטים, מאת ברכה חבס
שנים-עשר פליטים
מאת ברכה חבס


עם-עובד:

בספרית ''מן המוקד''

ג'ון סטראצ'י: תחנה ד'. ממה שראו עיני פקחץ תרגם מ. בוגדן

ברכה חבס: שנים-עשר פליטים.

קול דמי אחים: תעודות מגיטאות תש''ג.

גיון סטיינבק: בלי ירח. תרגם מ. בוגדן.

אלישע רודין: לבן. צרור שירים לזכר בנו שנפל בחזית רוסיה.

ברכה חבס: אחים קרובים-נידחים.

שמעון הכהן: מן השבי הגרמני.

ראובן כורת: ובינתים שבי. תרגם ד. שטוק.

מכתבים מן הגיטאות. ליקטה וערכה ב. חבס.

משה מוסנזון: רשימות חייל עברי.

נמסרו לדפוס ויצאו בימים הקרובים:

פרידריך טורברג: לי נקם ושילם. סיפור סמלי על הלקוחים למות מ''צריף היהודים'' במחנה-הסגר נאצי. תרגם ש. שלום.

וסילי גרוסמן: בן אלמות העם. תרגם א. קריב.

ל. קופרשטין: סבלות יהודי רומניה.

ש. רוזן: מתוך המפולת. מכת''י ח. טרטקובר.

''יד למעין''

ג. קרסל: ארץ ישראל ותולדותיה. מדריך ביבליוגרפי.


מן המוקד רשימה 1943-1944צור קשר: lesliesmith466@gmail.com