ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

תרפ''א (1921)
במושבה 7 פועלים עברים. 60 ערבים. פרעות. חרבן המושבה ע''י ערבים שכנים. עזיבת המושבה מתושביה. נהרסו 18 בתים. נזוקו הנטיעות. נשדד כל הרכוש. נהרג נ. ראפופורט בהגנה על פ''ת. חורבן שני.

תרפ''ב (1922)
התישבות 10 משפחות שקבלו קרקע חנם, ואחריהן - כמה מבעלי הקרקע במושבה, שקבלו עזרה כספית מהנהלה הציונית לפי החלטת הקונגרס

תרפ''ד (1924-6)
נטיעת פרדסים גדולה. עלית מתישבים ופועלים חדשים.

תר''צ (1929)
בניה ונטיעה גדולה. 1500 נפש. 500 פועלים

תרצ''ג (1931)
1700 נפש; 800 פועלים, גידול והרחבה

תרצ''ד-תרצ''ה (1934)
מלחמת העבודה העברית. משמרות . מאסירים.עבודת פרך. פירוק ועד המושבה.

תרצ''ו (1936)
מאורעות. רצח גלותמן בדרך שבין תול-כרם וכפר-סבא. התחבורה לצפון הארץ מלווה מכפר-סבא ע''י צבא עם מכונות משורינות וטנקים. הפועלים הערבים לא באו לעבודה. רגימת עוברי דרך ופועלים בדרכם לעבודה. איומים. נסיונות-התנפלות ויריות תכופות בכל לילה ולילה במשך חדשים רבים אל המושבה , הנוטרים והמגינים ולכל המשקים והנקודות בסביבה (האוצר, המפלס, צופית, קלמניה, גן-חיים ורמת הכובש).עקירת עשרות דונמים עצי פרי בפרדסים. שריפת בית אריזה. נסיונות הצתה. פצצות ומוקשים בדרך. ניתוק טלפונים. גניבות. צבא לנקודות השרון. חפושי נשק. מאסרים. נהרגו ונרצחו: אליעזר ליזר,מנחם סטרליץ, טוביה רבינוביץ, יחיאל חיימוביץ, חיה פרוינד, מאיר בלקינד, ברוך גורביץ, ראובן שטראוס, שושנה לאזינסקי. נפצעו: אלימלך נתנזון, סופיה פלחן, מנכם פניכל, ג. פריהלינג, דוד זמל א. נולדי קליין.

תרצ''ז (1937)
3000 נפש, 1800 פועלים, 500 בתים, 7200 דונם. מנוי המועצה המקומית הראשונה.

א.


6

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 6

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא