ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

''אחים אבודים וטהורים! עם ישראל מלוה אתכם בהכרה, שאתם קרבנות החולשה וחוסר-הישע של העם. - נפלתם לא כבני עוולה. נפלתם קרבן חולשתנו ודלותנו גם בארץ זו. - - רוצחיכם לא יפחידונו ולא יפחידו את המאות והאלפים אשר מאחורינו בקצוות הגולה. מותכם העמיק עוד את הקשר והברית אשר בינינו לבין הארץ שבאנו לגאול אותה בעבודה וביצירה. לא נזוז מכאן, ולא נחדל מהעלות את אחינו, ואפילו אם אין האסון הזה אחרון לנו. ברית החיים והמות אשר לנו עם ישראל, ואשר עדים אתם לה, לא תופר. --''

ד. בן-גוריון

(מדברי הספד בהלוית קדושי יפו).

40

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 40

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא