ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

---העם העברי לא יהיה עוד עם-עבד מפחד בגולהף העם העברי ישוב לארצו, העם העברי יבנה את ארצו. הוא לא ירתע אחורנית, כי לא נשארו אחריו שום גשרים. הם נשרפו, אין לאן לסגת אחורנית, רק דרך חיים אחת לפני ישראל - לארצו. בדרך זאת ילך - ויהי מה, גם אם תהיה מכוסה קרבנות כולה. אין מנוס ואין מפלט ואין ברירה. הצו ההיסטורי יעשה. - - -

מ. בילינסון
(דבר היום 17.5.36)

צילום כפר-סבא בשנת 1934 (צילם קפלן)

4

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 4

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא