ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

השוטר ב. ממשטרת כפר-סבא היה בין הראשונים שהגיעו למקום ההתנפלות, שושנה הכירה אותו ונתנה לידו 1200 מא''י שהיו אצלה. היא בקשה ממנו שיתן את הכסף להוריה ואמרה: ''הבט, אני רק שמונה חדשים בארץ וכבר הולכת אני למות''. מתברר, כי הסכום הנ''ל היה חייב הקדוש ברוך גורביץ (שנפל בהגינו עליה) להוריה של שושנה. מכיון שהוא לא נסע לשבת לכפר-סבא שלח את הכסף על ידה. והיא לא חפצה שהוריה יחשדו בגורביץ שלא השיב להם את חובו.


שושנה ל. ושונה ג. (הנערה השניה שהיתה באוטו בשעת האסון וניצלה) שתיהן צעירות בחיים וצעירות בארץ, שתיהן נפגשו בפעם הראשונה ליד לשכת העבודה וחיכו לסידור העבודה. אך לשוא, עבודה אין. הלכו. בדרך התאוננה שושנה ל. על חוסר העבודה שבין הפעולות. סחה לה שושנה ג.: אני אהיה לך לחברה

מאז היו קשורות בקשרי ידידות. לא נפרדו אחת מרעותה, לא בעבודה ולא מחוצה לה. גם למשק ''האוצר'' נסעו יחד ועבדו יחד. ובדרך, בתוך מכונית-ההריגה, בעת ההתנפלות, הצילה המנוחה את חברתה, בדמה הצילה אותה. שתיהן התגוננו מפני הכדורים, אך כמה מהם חדרו דרך לוחות העץ לגופה, היא נפלה. וגם אז החזיקה בידה של חברתה וחבקה אותה כשגופה שותת דם ומכסה את גוף חברתה.

והרוצח הערבי כשנגש לאוטו וראה את שתיהן מכוסות דם - חשב אותן למתות.

ש. א.

38

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 38

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא