ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

אליעזר (פריץ) ליזר

בן 23.חבר רמת-הכובש. יליד גרמניה (ברונקסטל). למד את מלאכת הריצוף, נשלח על ידי החלוץ הגרמני להכשרה בצרפת. היה בהכשרה חקלאית באלטוייס שבלוטרינגן. עלה לארץ ב-16 באפריל 1936. נהרג מכדור תועה בצאתו למשמרתו בפרדסי כפר-סבא בליל שבת אור ליום ל' בסיון תרצ''ז (20 ביוני 1936).

הלויתו נתקיימה במוצאי שבת בכפר-סבא. כל המושבה השתתפה. ליד בית-הכנסת אמר הרב ''קדיש, ומשם עברה הלויה לקבוץ. במחנה עמד הקהל שני רגעים דומיה. החלל הובא לקברות ליד מתי תקופת המלחמה העולמית בבית הקברות הישן, מפני מסבות-השעה לא נאמרו דברי הספד.


אליעזר נפל במסיבות טרגיות. מחיר יקר מדי אנו משלמים בעד חוסר הנסיון בשורותינו, עד אשר יעלה בידינו לכבוש כיבוש מלא את האדם למערכת ההגנה. את חטא שגגותינו והזנחותינו הוא נשא ושילם בעדם במחיר חייו הצעירים, שנקפדו בשעת מילוי תפקידו החלוצי בשמירה. כטירון על משמרתו נפל. הלילה האומלל הזה, בו נפל אליעזר חלל לא ישכח לעולם.

פ. ג.

9

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 9

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא