ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

אלה שמות הקדושים והטהורים חללי ימי המסה והגבורה

תרצ''ו - תרצ''ז

אשר נרצחו מן המארב ומן המחתרת לאור היום, באישון לילה בדרכים ובמשכנות שלום, מהם שהלכו למלאכתם ופעלם ומהם שיצאו לדרכם ומסעם ומהם שהיו במגיני ארץ וחיים ועמל וכבוד עם ומהם שנהרגו בשגגה ובבהלת לב אם בידי עצמם ואם בידי אחרים

והם:

אליעזר ליזר

מנחם סטרליץ

יחיאל חיימוביץ

טוביה רבינוביץ

חיה פרוינד

מאיר בלקינד

ברוך גורביץ

ראובן שטראוס

שושנה לאזנסקי

כלם קרבנות קדש הם בדרך הגאולה של ישראל בארצו וזכרם יעמוד עד דור אחרון

7

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 3

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא