ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

תאריכים חשובים בתולדות כפר סבא

כפר-סבא

המושבה נקראת על שם הישוב העתיק כפר-סבא הסמוך לו במזרח. בכפר זה היה קיים ישוב עברי בתקופת בית שני ולאחריו. המקום הצטיין בעצי שקמה שקדים וזיתים. כיום כפר ערבי קטן (כפר-סבא הערבית).

(1892) תרנ''ב
נקנתה אדמת כפר-סבא, היא האדמה הראשונה בסביבה זו שנקנתה ע''י יהודים

( 1904) תרס''ד
עלית צעירים ראשונה. הוקם צריף

תרס''ה (1905-06)
נחפרה הבאר הראשונה ונבנתה ''האורווה''(לפי רשיון מיוחד מקושטא; בית לא הורשה לבנות) ששימשה אכסניא בשביל הפועלים ובהמות עבודה ביחד. (כיום שם בית המועצה ובית ספר) החלה נטיעת השקדים.

תר''ע (1910)
ערבי שבא לגנוב שקדים נורה ע''י שומר עברי. ערבי הסביבה התנפלו על הפונדיקאי היחידי ושדדו את כל רכושו, לקחו בשבי את השומרים העברים והכום באכזריות.

תרע''ג (1912-13)
נבנו 12 הבתים הראשונים בעזרת הלוואות שנקבלו מ''עזרא'' בברלין. יצירת המושבה הראשונה בשרון.

תרע''ה (1914)
במושבה 2 עגלונים, 2 חורשים, 6 פועלים יומיים. התעתמנות התושבים כתוצאה מכניסת תורכיה למלחמה

תרע''ה (1915)
במקום 20 פועלים, 8 תימנים,. הארבה שפשט בארץ החריב את רוב נטיעות השקדים.

תרע''ז (1917)
אלף איש מפליטי יפו ות''א התישבו במושבה בתוך אהלים וסוכות מאקאליפטוס.

תרע''ח (1917-18)
התבצרות הצבא התורכי במושבה לאחר נסיגתו מפתח-תקוה שנכבשה ע''י האנגלים. נגישות המפקדה התורכית בפליטים היהודים וגרושם לצפון הארץ, מגפת הטיפוס בין הפליטים שהפילה 220 נפש, ביניהם יוסף פריבר מפועלי המקום. הרוגים ופצועים ע''י פצצות של הצדדים הלוחמים. נהרגו זאב כהן, בעת שכרה קבר למת, והאחותה רחמניה פומרנץ. גרוש אחרוני התושבים והפליטים לצפון. הריסת המושבה ע''י הצבא התורכי. נהרסו הבנינים, וחמרי הבנין והרכוש נלקחו לצרכי החפירות בשביל הצבא. עקירת כל עצי השקדים ע''י הצבא לצרכי- הסקה בשביל הרכבת. חורבן ראשון.

תר''פ(1919)
שיבת חלק מהתושבים. הוקמו ההריסות בעזרת ''המשרד הארצישראלי'' (הנה''צ) חודשה עבודת הנטיעה.

5

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 5

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא