ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

דבר

עתון פועלי ארץ-ישראל

העתון הנפוץ ביותר בארץ - מופיע פעמיים ביום


תוספותיו הקבועות: דבר הפועלת - משק שיתופי - הפנקס

''דבר-לילדים'' - עתון הילדים היחידי בארץ


- - פרסים פרותיים לחותמים --

הספר הנפוץ ביותר

מאועות תרצ''ו

ערוך בידי ברכה חבס

זוהי תכלי של הספר. פניו מועדות פנימה. לעומדים במערכה, למי שעומד היןם ולמי שיצטרך לעמוד מחר. ספר להזכיר. ללמד בני-יהודה זכירה. זכור את אשר קרך בדרך. זכור ושמור כיצד עמדת בפני אויב, אשר הקים עליך כל כוחות שאול להשמידך. זכור ואל תשכח --

ב. כצנלסון

משרד ראשי: תל-אביב ת.ד. 199 - סניף השרון: כפר סבא, טלפון 201


''השדה'' ירחון למשק החקלאי המעורב

(השנה ה-19 לקיומו)

41

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 41

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא