ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

לשומר המתחיל

א) היה רואה ואינו נראה - לבש בגדים כהים, אל תשא חפצים נוצצים, העלולים לגלות את מקום סתרך.
ב) נעל נעלים בלתי מסורות, אל תקים רעש בהליכתך.
ג) אל תאיר דרכך בפנס.
ד) אל תעסוק בעבודות נוספות בעמדך על המשמר. תפקידך האחד - שמירה.
ה) זכור: עליך לישון ביום ולנוח יפה, כדי שתוכל למלא כראוי את תפקידך בלילה.
ו) טוב תעשה אם תתור את תחום שמירתך לפני שקיעת החמה, באור היום; ביחוד עליך לבקר את הגדרות, השערים והדלתות למען תיוכח אם לא נזוקו בכונה תחילה.
ז) בכל מקרה חשוד, שכב על הארץ ללא תנועה, הקשב והסתכל יפה בטרם תפעל.
ח) שים לב: עליך לשנות מדי פעם את שעת צאתך למשמר והמקום שאתה יוצא ממנו.
ט) טוב תעשה אם תעבור בתחום שמירתך בהפסקות של חניה; חכה מעט, הקשב, הסתכל מסביבך בכל חניה - ורק אז תמשיך דרכך בזהירות. יהא מקום החניה בצל, מוגן. בליל ירח - התנועע בצל, בימי בימי אי שקט - בזחילה.
י) כשיורים עליך - השתטח מיד על הארץ, או עמוד מאחורי מחסה בטוח. ואם גלוי המקום - שנה מקומך אחרי כל יריה.
יא הצטיד במזון וסעד במקום השמירה, אל תניח עמדתך!
יב) קבע לך סמנים בדלתות הרפת, הלול וכו' כדי שתוכל להבחין מיד בכל שנוי אשר יתרחש.
יג) איסור חמור לעשן בחוץ בשעת השמירה!
יד)בצאתך מאור לחושך, עצום עיניך לרגע קט ורק אז תמשיך בדרכך.
טו) המנע מגלות מקומך על-ידי שיחה, שריקה, שירה וכדומה.
טז) אל תצא לשמירה אם הצטננת, או משתעל אתה מטבעך.
אם מאירים עליך מרחוק - עמוד דום במקומך, אל תתנוע.
יח) כי תתקרב למקום חשוד, תהא תנועתך בזחילה.
יט) הקשב לכל רחש ורשרוש, הבחן רעש עצים ולחש קמה, צעד אדם ונביחת כלבים; אמץ את הראיה בחשכה; הזהר מפרובוקציה הגורמת לעזיבת מקום המחסה. קור רוח, שיקול דעת, אל פזיזות!

י. ב.

39

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 39

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא