ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

ד. שמעונוביץ

לא! את דמנו לא נפקיר!
קדוש הדם,
קדושים חיי אדם,
אבל גם את חיינו נקדש ונוקיר,
וידע כל אורב מאחרי כל קיר:
את דמנו לא נפקיר!

דמנו כמים על כל אדמות תבל...
אך פה לא נהיה כעלה נוכבל,
כעלה נדף מכל רוח נושבת -
פה לא כצאן נפגש את המות!
פה לא יכונו בשבט על לחי,
נשור אל המות - ונחי!

ולא תפחידונו! מה סכינים וחצים
לעם, אשר כלו לו כל הקצים?
משואת רשעים לא יערוץ ולא יחת
עם אשר נותרה לו רק דרך אחת:
רק דרך אחת: בארצו להגאל!
בארצו האחת: ארץ ישראל!

36

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 36

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא