ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

ראובן (רודולף) שטראוס

בן 23. פועל חקלאי. יליד ברלין, עלה לארץ בשנת 1935. נפצע בהתנקשות מן המארב במכונית של הפועלים ממשק ''האוצר'' ביום ו' ג' באלול (21 באבגוסט) ומת אור ליום א' ה' באלול תרצ''ו (23 באבגוסט 1936).

ראובן שטראוס לא היה פועל קבוע ב''ממשק האוצר''. רק רצונו להיות לפועל קבוע וללמוד מקצוע הביא אותו לשם. ביום ה', יום אחד לפני האסון. עזב פועל אחד את המשק; חשש שטראוס פן לא תשלח אותו הלשכה לשם, והוא הסכים עם חברו שלא ימסור על כך ללשכה וילך במקומו לעבוד. ביום החמישי בבוקר נסע לשם, וביום הששי רצה לבוא לכפר-סבא לקחת את חפציו למשק, ובדרך מצאה אותו היד המרצחת.

יום קשה מאד עבר על פועלי כפר-סבא ותושביה, שלוו ארבעה קרבנות ביום אחד לקבורה - את ברוך גורביץ בתל-אביב, את מאיר בלקינד בראשון לציון, את ראובן שטראוס ואת שושנה לאזינסקי בכפר-סבא. ב-4 לפנות בוקר יצאו חברי מועצת הפועלים ומשלחת תושבים לתל-אביב, שם השתתפו בלוית גורביץ ובלקינד, וב-6 לפנות ערב סיימו בלוית ראובן שטראוס ושושנה לאזינסקי בכפר-סבא.

33

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 33

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא