ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מאורעות-הדמים לא פסחו על כפר-סבא והסביבה. לילה לילה, במשך שנת תרצ''ו, שמשה כפר-סבא, לאורך גבולה המזרחי, מטרה למטר כדורים ולנסיונות-התקפה נועזים.

לא כאן המקום ולא זאת שעת הכושר לגולל את ''מגלת האש'' ואת פרשת ההתגוננות בכפר-סבא על כל הלבטים, הפגעים והמכשולים מכאן, ומכאן - עמידה תקיפה במערכה, חרף-נפש וגלויי-גבורה כבירים. שמור החומר רב-חכמות ובבוא יומי יראה אור.

וזאת החוברת - ציון צנוע על קבר אחים ואחיות יקרים שנפלו במערכה.

לא נספיד את חללינו, ולא נחלל שמם במלל רב.

נרכין ראש באלם- כאב ונדע:

במותם נעשו שותפים לחיינו, ובדמם נתקדשו ימינו על אדמת המולדת.

ועוד זאת נדע:

לא תמו עוד ימי הדמים, ולילות סכנה יארבו עוד לחיינו ולעתידנו בארץ.

נזכור צואת כל חללינו מאז ועד היום:

- במשנה מרץ ועקשנות ובמאמצי גבורה - על אף הכל -

קדימה!

ותהיינה אזנינו קשובות לצו השעה:

-לחיות נכונים -

להגנה!

ב.

3

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 3

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא