ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מאיר בלקינד

בן 32. יליד ראשון לציון.אביו-הבילו''יי שמשון בלקינד, ואחיו -נעמן (שנתלה בדמשק על ידי התורכים, באשמת שייכות לחבורת הרגול של אהרונסון). חקלאי. מנהל משק ''אוצר'' ליד כפר-סבא. נרצח ביום ו' ג' באלול תרצ''ו (21 באוגוסט 1936) באחזו בהגה, במכונית שבה הסיע פועלים יהודים ממשק ''האוצר'' לכפר-סבא. הניח אשה צעירה ותינוקת.

ביום ו' ג' באלול תרצ''ו (21 באוגוסט 1936) ב2.30 אחה''צ יצאו עשרה פועלים, ביניהם שתי בחורות, באוטו-משא ממשק ''אוצר הא''יי'' שליד כפר-סבא לשוב אל המושבה. בעברם כ-300 מטר מהמשק מצאו את הדרך מלאה מעצורים. בתוך התלמים היו אבנים והאוטו התקדם בכבדות. התחילו להמטיר עליהם אש חזקה משני עברי הדרך, מהפרדסים השייכים לחג' עבדלה סבא מקלקליה. הכדורים הראשונים היו מכוונים אל הנהג האוטו, מאיר בלקינד, מנהל המשק, ולפעול מ. פרילינג שישב לידו. בלקינד הספיקעוד להושיב שני כדורים מרובה הציד שהיה בידו, אך כדורי המרצחים פלחו את לבו והוא מת במקום. פרילינג רצה לקחת את ההגה ונפצע גם הוא ולא יכול היה לזוז. אחרי זה כיונו הרוצחים את רוביהם אל הנוסעים שהיו במרכב האוטו והמטירו עליהם אש חזקה. ראובן שטראוס נפצע קשה בבטנו, מנחם פניכל בירך ושושנה לאז'ינסקי בירך.

23

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 23

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא