ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

חיה פרוינד

בת 23. חברת רמת הכובש. ילידת וולין (פוריצק) . חניכת החלוץ וקבוצי הכשרה. שנתים בארץ, בקבוץ רמת-הכובש. נפלה בהתקפת יריות קשה, בעמדה על משמרתה במצפה האיתות על בריכת המים ברמת-הכובש אור ליום ג' ל' באב תרצ''ו ב-10 בערב (18 באוגוסט 1936).

חיה פרוינד גדלה בבית אביה המורה לעברית בסביבה של תרבות עברית וקשרים לארץ ישראל. חברה פעילה ב''חלוץ''. שנה היתה בהכשרה בורבה. התמידה בהנהלת מחסן הבגדים. גילתה מסירות רבה ורכשה את הערכת כל החברים . בהרגשת אושר קיבלה את העליה לארץ. נכנסה ל''הכובש'' והיתה כאן שנה וחצי, עד אותו הלילה בו פגע בה כדור המרצחים, והיא עומדת על המשמר.


על משמר ההגנה של הפועל העברי נפלה אמש חיה פרוינד, חברה לקיבוץ רמת-הכובש. היא עמדה על המצפה אשר על ברכת המים. בשעה עשר בלילה החלה התקפה חזקה על הקבוץ משלושה צדדים. ההתקפה נמשכה ארבעים רגע. הטנקים של הצבא הגיעו רק ב-10-11.כדור הרוצחים פגע בחיה פרוינד שעמדה על משמרה.

19

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 19

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא