ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

טוביה רבינוביץ

בן 39. ממיתישבי המושב צופית ליד כפר-סבא. יליד סובלק (פולין). מראשוני העליה השלישית, עלה לארץ ב-1920. מזכיר ארגון גן-חיים. נהרג ביום ה' כ''ה באב תרצ''ו ב-7 בערב (13 באוגוסט 1936). סמוך לחפירות ההגנה שבין המושב לבין כפר-סבא הערבית.

על משמרתו מצא אותו כדור המרצחים וניתק את פתיל חייו הצעירים - חייו הכשרים, חיי עבודה ועמל ישרים - חיי בנין ויצירה על אדמת המולדת, במושב העובדים צופית ליד כפר-סבא.

עם צאת השומרים למשמרותיהם, יצא עם חברו לשמירה בפרדסי המתישבים. בלכתו עבר חלקה של אדמת בור ערבית, המבדילה בין כפר-סבא הערבית לבין המושב צופית. בהתקרבו לחפירת ההגנה, בה היה עליו להשאר על משמרתו, ניתך עליו מטר יריות. אחד הכדורים פגע בגרונו של טוביה רבינוביץ, שנפל מתבוסס בדמו.

כשהובא לביה''ח היה כברחסר-תקוה. ובעוד הרופאים מכינים הכל לניתוח והוא מוטל כבר על שולחן הניתוח - יצאה נשמתו.


צופית, כפר-סבא וכל משקי הסביבה עטו אבל. לקבל את פני הארון התאספו ליד בית קופת מלוה וסניף ''דבר'' בכפר-סבא כל חברי צופית ועשרות פועלים ותושבים. התאסף קהל רב.

17

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 17

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא