ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מנחם סטרליץ

נולד ג' אלול תרע''ד (12.8.1914) בעיירה ליטאית בפלך קובנא, נפל חלל בכ''ז תמוז תרצ''ו (17.7.1936) . בימי המלחמה העולמית, כשגירש ניקולאי ניקוליביץ שחיק-עצמות את כל היהודים מליטא, הוגלתה גם משפחת סטרליץ והתישבה בליוזנו, פלך ויטבסק. שם חיו כארבע שנים וחצי. אחר-כך חזרה המשפחה לליטא. מנחם נכנס לגימנסיה העברית בוירבלץ שמנהלה היה ד''ר רבינזון. כל המשפחה התחנכה ברוח לאומית. הסב של מנחם היה אחד מן הקונים הראשונים של אדמת חדרה. שירי הערש שהושרו לילדי המשפחה היו שירים עבריים.

מנחם הצטין בלמודיו. מלבד הלמודים בגימנסיה, למד תנ''ך וגמרא. בהיותו בן 10 עבר על כל התנ''ך והיה בקי בשתי מסכתות.

בשנת תרפ''ה עלתה המשפחה ארצה. מנחם נכנס לבית ספר ''תחכמוני'' בתל אביב וגמר אותו בשנת תרפ''ח.

בראשית תרפ''ט עברה המשפחה לכפר-סבא. מאז נכנסו הבנים לעבודה חקלאית.


ידוע ליחידים, כיצד נפצע מנחם סטרליץ פצעי מות. טרם הגיע הזמן לספר הכל על מסיבות מותו. עד יום פציעתו פעל במסירות לרעיון ההגנה, אשר לה הקדיש את עצמו כליל, ועבד הרבה לשם שכלולים טכניים במקצוע.

כששכב פצוע בבית החולים, מעונה מכאובים גדולים, אמר פעם: ''אין בכך כלום!''

11

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 11

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא