כפר-סבא: עשר שנים למועצה המקומית תש''י 1950

התוכן

התוכן
מגילת העצמאות
סיכום תקופה
כפר-סבא במערכה
יזכור
המועצה ומוסדותיה
חוקת המועצה וחוקי עזר
אוכלוסיה ודיור
אזור השיפוט
כספים
מסי המועצה
תקציבי המועצה
תשואת ההכנסות והוצאות
חינוך: בי''ס עממי, מזרחי, מפעלי לוי, בית חינוך תיכון
תרבות
שיכון
בריאות, בית חולים ליולדות
סעד
חקלאות
תעשיה
תיכנון
נטיעות
למען החייל ומשפחתו
המועצה הדתית
בית דין לשכר דירה
ארגון עובדי המועצה
מגן דוד אדום
מכבי-אש
מוסדות: מפעל מים, קופת חולים, קופת מלוה
אונים
מאורעות ותאריכים חשובים
הרכב המועצות ותוצאות הבחירות
הרשמות בספר הזהב
מודעות

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא