4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא

דין וחשבון לשנת הכספים 1942-1943

התוכן

עם הדין וחשבון
מוסדות המועצה והרכבתם
כספים
חינוך
תרבות
אספקה
עזרה סוציאלית
שפורים
הקהלה - משפט השלום
פעולות שונות
תכניות בנין
מפעל המים
דברים בשם אומרם
לתולדות כפר-סבא
כפר-סבא וסביבתה
ביקור בכפר-סבא
שמות הרחובות
בתי מסחר ומלאכה
מודעות

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים